Het belang van dantian qigong

Het belang van dantian qigong voor IJzeren hemd en taiji qigong

Dantian qigong is een qigong vorm die Master Mantak Chia ontwikkeld heeft om de dantian chi te leren opbouwen. Het is een belangrijke basisvorm voor IJzeren hemd qigong en voor taiji qigong. De (onderste) dantian is de plaats waar onze oorspronkelijke energie is opgeslagen; deze bevindt zich in het centrum van de buik, vlak onder de navel. Dit is tevens de opslagplaats van alle energieën die we tijdens de qigong oefeningen en de meditaties verzamelen en absorberen. Daarom wordt de dantian ook wel de oceaan van chi genoemd. De dantian kan worden beschouwd als de generator van ons gehele energetisch systeem en vormt het zwaartepunt van ons lichaam. Doordat de dantian grote hoeveelheden qi kan verwerken wordt deze ook wel gebruikt als het "laboratorium van interne alchimie". Het elixer (vermiljoen)-veld waar alle energieën van het lichaam en van de aarde, het universum en de natuur samenkomen om de parel (het elixer voor onsterfelijkheid) te vormen. In feite zijn er drie dantians, maar voor de qigongs en de meditatie op het beginners- en tussenniveau is de onderste dantian het belangrijkste. In de IJzeren hemd qigong en met name in de "omhels de boom" houding leren we moeiteloos als een boom te staan, door een perfecte, ontspannen lichaamsstruktuur, door een stevige worteling in de aarde, een krachtige bekkenbodem en door de centering in de dantian. In de taiji qigong leren we om vanuit de worteling in de aarde deze "ontspannen boom" te bewegen, de energie hierin te circuleren en de interne kracht op te bouwen. Elke beweging in taiji ontspruit uit de dantian, het gebied dat tevens de controle over en het evenwicht van het lichaam bevorderd. Voor de opbouw van de interne kracht, een goede aarding en centering is het nodig dat er voldoende energie in de dantian is opgeslagen en dat ook onze geest hierop geconcentreerd is. In het dagelijks leven maakt dit ons stevig, stabiel, evenwichtig en geconcentreerd en geeft het persoonlijke kracht. Terwijl de dantian de bron en container is van de qi-kracht, handelt de geest als een generaal die orders aan de dantian geeft om de kracht te sturen. In de dantian qi kung leren we de qi-druk in de dantian op te bouwen, sterken we het bindweefsel en de geest, waardoor we de energie snel kunnen aantrekken en kunnen sturen in de richting die we wensen. Dit is met name voor de taiji erg belangrijk.

Het is de zwaarte van de qi-druk in de dantian waardoor ons lichaam verankerd is in de aarde. Is de qi-druk afwezig, dan gaan we 'zweven' en zijn we niet langer verworteld in de aarde. Daarom is de dantian qigong waarmee we deze qi-druk kunnen ontwikkelen een basisvorm voor zowel IJzeren hemd als Taiji qigong. Uiteindelijk hervinden we in deze interne kracht in de dantian de stilte en innerlijke rust, die het contact met onze oorsprong, de geest van de dao, herstelt.


Voor meer informatie:

Healing Tao Holland, telefoon: (020) 6204970,

Terug naar de startpagina